Tillsammans skapar vi ett enat innovationssystem...