Om FL4i

Därför finns vi till

Vi bygger en stark och långvarig relation mellan innovationssystemsaktörer samt små och medelstrora tillverkande företag i Östra Mellansverige. Vår idé är enkel: vi erbjuder snabbt, effektivt och regionoberoende stöd till företagen och hjälper dem att transformera mot större konkurrenskraft.

Företagsutveckling

Vår grundprincip är lättillgängliga tjänster för utveckling av ditt företag – oavsett verksamhetsområde och var du och ditt företag befinner sig idag.

Industri 4.0

Utveckling och stöd till ditt företag för implementering av teknologier och koncept inom bland annat automation, produktionsteknologier, AI, material och life science. 

Matchning

Med hjälp av våra koordinatorer, experter och coachar hittar du rätt i utvecklingsdjungeln. Våra experter har kompetenser inom automation, robotik, produktion och mycket mer. 

Bakgrund till projektet

Fast Lane 4 industry är ett samarbete mellan flera organisationer i Östra Mellansverige (Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro samt Östergötlands län). Dessa organisationer har olika spets- och kompetensområden vilka på olika sätt kan hjälpa de företag som tar del av deras respektive tjänster.

Den grundläggande tanken med Fast Lane 4 industry är att, för företag i Östra Mellansverige, skapa snabba lättillgängliga genvägar utifrån Aktörernas respektive spets- och kompetensområden. De lättillgängliga och digitaliserade vägarna ska leda till att företag i Östra Mellansverige lättare accelereras ur den nuvarande Corona-krisen och förbereds för den nya verklighet som kommer att finnas på andra sidan.

Ingen enskild organisation kan naturligtvis ha spetskompetens inom alla områden, men tillsammans har vi kompetens inom bland annat automation, robotik, produktion, 3D-printing, avancerade material och life science.

 

Så går det till

FL4i finns för att fånga upp företagens behov och matcha dem med de erbjudanden och support som finns i Östra Mellansverige. Vi utvecklar samverkan och samordnar insatser inom många teknikområden, för att stärka företag, tillväxt och konkurrenskraft på regional men också nationell nivå. Exempel på teknikområden är 3D printing, avancerade material, automation, life science, produktion och robotik.

Vad händer när du kontaktar oss?

En av våra koordinatorer hör av sig till dig med ytterligare frågor och information gällande ditt ärende. Företagslotsens uppgift är att ge en samlad information om hur lotsning fungerar och att lotsa dig till rätt aktör. Vår svarstid beräknas vara mindre än 24 timmar.

Vilka erbjudanden har ni idag?

De vanligaste insatserna som erbjuds inom FL4i är nätverksbyggande samt kompetenshöjning vilket i de flesta fallen handlar om matchning och lotsning av företag till rätt aktör och insats men också rådgivning och även internationalisering. Se ClusterShare för aktuell information om vilka insatser som erbjuds av våra aktörer och partners.

Kostar det någonting?

Att få hjälp i FL4i och bli lotsad till rätt aktör eller person är helt gratis.

 

Finansiering

Fast Lane 4 industry finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och av Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland.

Samverkande aktörer är Alfred Nobel Science Park, Automation Region, Innovative Materials Arena, MITC samt STUNS Life Science.

Så går det till

Våra koordinatorer finns här för att hjälpa dig utforma en utvecklingsplan för just din verksamhet.

Pressmaterial

Behöver du FL4i material för trycksaker och digitala presentioner? Ladda hem det här nedan:

Vår drivkraft

Vår drivkraft är att hjälpa företag till ökad konkurrenskraft genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige.

Engagemang

Som oberoende aktör inom en rad branschområden bygger vi förtroende genom lång och gedigen erfarenhet.

Långsiktig partner

Projektet Fast Lane 4 Industry ska vara ett lättillgängligt stöd för utveckling av ditt företag – oavsett verksamhetsområde och var du/företaget befinner dig.