Projektets mål

Att skapa snabba lättillgängliga stöd samt vägar till hjälp och stöd utifrån Aktörernas respektive spets/kompetens-områden för företag i ÖMS. Små och medelstora företag inom ÖMS erbjuds rätt hjälp oavsett var i Östra Mellansverige bolaget har sitt säte.

Bakgrund till projektet

Fast Lane 4 industry är ett samarbete mellan flera organisationer i Östra Mellansverige (Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro samt Östergötlands län). Dessa organisationer har olika spets- och kompetensområden vilka på olika sätt kan hjälpa de företag som tar del av deras respektive tjänster.

Den grundläggande tanken med Fast Lane 4 industry är att, för företag i Östra Mellansverige, skapa snabba lättillgängliga genvägar utifrån Aktörernas respektive spets- och kompetensområden. De lättillgängliga och digitaliserade vägarna ska leda till att företag i Östra Mellansverige lättare accelereras ur den nuvarande Corona-krisen och förbereds för den nya verklighet som kommer att finnas på andra sidan.

Ingen enskild organisation kan naturligtvis ha spetskompetens inom alla områden, men tillsammans har vi kompetens inom bland annat automation, robotik, produktion, 3D-printing, avancerade material och life science.

Aktiviteter

Inom projektet kommer vi att:

  • Anordna gemensamma seminarier inom flera olika expertisområden.
  • Leverera stöd till företag och testa gemensamma insatsformer.
  • Erbjuda gemensamma erbjudanden för hållbar industriutveckling.
  • Utveckla delar i en gemensam plattform, för ett långsiktigt tillgängligare och starkare industri-fokuserat innovationssystem.

Vår digitala plattform

Den digitala plattformen för att presentera gemensamma erbjudanden kallar vi ”Cluster Share” och lanseras under sommaren 2021.

Finansiering

Fast Lane 4 industry finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och av Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland.

Samverkande aktörer är Alfred Nobel Science Park, Automation Region, Innovative Materials Arena, MITC samt STUNS Life Science.

Så går det till

Våra koordinatorer finns här för att hjälpa dig utforma en utvecklingsplan för just din verksamhet.

Pressmaterial

Behöver du FL4i material för trycksaker och digitala presentioner? Ladda hem det här nedan:

Vår drivkraft

Vår drivkraft är att hjälpa företag till ökad konkurrenskraft genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige.

Engagemang

Som oberoende aktör inom en rad branschområden bygger vi förtroende genom lång och gedigen erfarenhet.

Långsiktig partner

Projektet Fast Lane 4 Industry ska vara ett lättillgängligt stöd för utveckling av ditt företag – oavsett verksamhetsområde och var du/företaget befinner dig.

Vi har genvägarna

Låt inte motgångar hindra er utveckling. Få utveckling och stöd till ditt företag för implementering av teknologier och koncept inom bland annat automation, produktionsteknologier, AI, material och life science