Kvistberga spelar med sina framtidstankar

18 Aug 2022

Familjeägda Kvistberga tillverkar och säljer ramper, främst för rullstolar. Företaget utmärker sig genom att man tidigare hade extern produktion som man nu har plockat hem. Kvistbergas VD Sophie Pettersson berättar:

– Vi är ett litet tillverkande företag och vi ser en styrka i att ha hela kedjan i huset med den tajta kopplingen mellan de olika avdelningarna vi kan få till på det sättet.

Kvistberga kom i kontakt med FL4i-projektet (Fastlane for industry) genom Almi i Mälardalen där man tidigare varit med i flera satsningar och projekt. Tillsammans med Almi och MITC, som är en av flera samverkande aktörer i FL4i projektet, gick Sophie igenom utbudet av stöd och projekt, och fastnade för ett Leanspel.

– Vi är mitt inne i ett stort ISO-certifieringsprojekt, vilket tar upp mycket av vår tid. Jag hade redan provat på Leanspelet för 15 år sedan, så jag visste vad det handlade om och såg hur det låg perfekt för oss, vi växer så det knakar och jag har många idéer om hur vi ska ha det framöver. Jag såg hur spelet kunde ge oss en perfekt bas att utgå från, hur det kunde hjälpa oss att internt få samsyn i tankar och terminologi framåt. Dessutom var det ett bra sätt att samla gruppen, och att ha roligt tillsammans, säger Sophie.

               

Inför speldagen hade alla anställda på Kvistberga förberett sig med tankar och målbilder. Själva spelet liknar ett uppskalat monopolspel där man låtsas ha ett företag, man simulerar en verkstad och kunder som beställer produkter. Deltagarna tilldelas roller som inte är samma som den de har i verkligheten.

– Det är så väldigt nyttigt att få sätta sig in i en annan del av verksamheten och förstå hur de olika delarna påverkas av beslut. Säljarna till exempel behöver förstå att när de säljer en specialare till en kund så påverkar det produktionen väldigt mycket, då måste man ta betalt på rätt sätt. Genom det här spelet blir säljarna mycket noggrannare med vad de säljer och hur de styr kunden i deras val, förklarar Sophie.

Efter speldagen känner sig Sophie och Kvistberga mer förberedda för de förändringar som måste till i organisationen i den utökning de står inför. Man ser nu tydligare vilka roller som behövs, vem som ska göra vad och vilket ansvar man har i bolaget.

Sophie hoppas få möjlighet att de del av fler projekt inom FL4i, speciellt de stora möjligheterna till kompetensutveckling för hennes personal.

– Det är en fantastisk möjlighet för företag att det här stödet finns, avslutar Sophie.

Vill du veta mer om hur vi jobbar i FL4i? Hör av dig till en av våra coacher så hjälper vi dig!

Så går det till

Våra koordinatorer finns här för att hjälpa dig utforma en utvecklingsplan för just din verksamhet.

Fler nyheter

Senaste nytt