FL4i pressrelease

7 Apr 2021

Tillsammans skapar vi ett enat innovationssystem

Fem organisationer ifrån lika många län strävar efter att företag ifrån hela Östra Mellansverige ska få rätt stöd vid rätt tillfälle och av rätt aktör – oavsett var dessa finns geografiskt. Samarbetet har nu startat igång på allvar och börjar redan ge resultat.

FastLane 4 industry (FL4i) syftar till att skapa snabba vägar för industrin in till innovationssystemet i de fem län som utgör Östra Mellansverige. Det är fem organisationer, ett från varje län, som har valt att gå samman och hitta former för samarbete. De fem parterna är Alfred Nobel Science Park, Automation Region, Innovative Materials Arena, MITC samt STUNS Life Science.

– Vi såg att det fanns ett behov hos företagen av att vi organisationer arbetar mer tillsammans. Dels för att vissa erbjudanden inte finns tillgängliga för företag i alla delar av Östra Mellansverige och dels för att inte uppfinna hjulet igen utan nyttja det bra stöd som redan finns, säger Christer Karlsson, projektledare för FL4i.

FastLane 4 industry ska säkerställa att företag, oavsett var i Östra Mellansverige de har sitt säte, ska kunna ta del av alla erbjudanden som finns. Exempelvis finns inom Östra Mellansverige Sveriges nationella kluster för automation – Automation Region, som genom projektet kan erbjuda sin expertis inom ett större geografiskt område. STUNS Life Science, Uppsala, har stor kompetens inom Med Tech och Life Science och kan även via FL4i erbjuda tillgång till TestaCenter, inklusive möjlig finansiering för att nyttja dessa tjänster. MITC har bred erfarenhet av att arbeta med industriutveckling, inklusive lean och digitalisering.

Inom ramen för samarbetet kommer organisationerna bland annat att utveckla ett webbaserat verktyg som ska göra det lättare för företag och affärscoacher att hitta rätt stöd. Verktyget kommer att kallas Cluster Share och innehålla beskrivningar av konkreta tjänster som företagen kan ta del av. Cluster Share beräknas vara igång innan sommaren, och innan dess finns hemsidan www.fl4i.se med kortfattad information.

Trots att FL4i nyligen startade har några kopplingar mellan företagsbehov och tjänster utanför regiongränserna redan genomförts. Ett exempel är att ett företag i Östergötland (Medlem i Innovative Materials Arena)med behov av produktutveckling har blivit lotsade till Alfred Nobel Science Park i Örebro, vilka har en metod för innovationsutveckling i företag.

Fokus just nu inom FastLane 4 industry ligger på att skapa en gemensam paketering av alla de tjänster som kan erbjudas, på att bjuda in fler organisationer i samarbetet samt testtrycka erbjudanden på företag.

Så går det till

Våra koordinatorer finns här för att hjälpa dig utforma en utvecklingsplan för just din verksamhet.

Fler nyheter

Senaste nytt