Erbjudanden

Ta del av våra erbjudanden

 

Att samarbeta för att gemensamt skapa värde för företag, oavsett var i Östra Mellansverige, är viktigt. Det gör att vi snabbare och smidigare kan lotsa företagen till rätt tjänster för just deras behov.

Inom projektgruppen finns en bred flora av erbjudanden som ditt företag har möjlighet att ta del av. Tillsammans spänner vi över kompetens inom områden från automation, till digitalisering, life science, material och avancerad tillverkning. Några exempel på erbjudanden visas nedan.

Så går det till

Våra koordinatorer finns här för att hjälpa dig utforma en utvecklingsplan för just din verksamhet.

Matchning

Koordinering mellan företag och tjänster inom områden som material, additiv tillverkning, automation, life science, digitalisering, artificiell intelligens, produktionsteknik, robotik, osv.

IMA Share

För dig som har maskiner, mätverktyg eller utrustning som andra företag kan ha nytta av finns delningsverktyget IMA Share. Se IMA Share hemsida för mer information.

Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Kontakta oss för mer information.

Robotlyftet

Främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar. Möjlighet till gratis förutsättningsstudier (förarbete + 2h besök av expert).

TestaCenter

Här är en testbädd för bioprocesser – med tilläggen teknik och digitalt, där mindre företag under ett antal veckor testar att skala upp sin produktion med avsikt att gå från laboratorieskala till industriell skala.

Visual Lift

Med detta erbjudande hjälper vi SME med visualisering och att introducera AR och VR! Med hjälp av den senaste visualiseringstekniken kan företag visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och leveranssäkerhet, samtidigt som de får hjälp av experter från universitetet att hitta en väg framåt i deras utmaningar. Projektet kan hjälpa ditt företag med lösningar inom kommunikation genom visuella 3D-representationer, digitala och virtuella tvillingar samt visualisering av data.

AM Virtual Testbed

Intresserad av att lära dig mer om 3D-printing och prova tekniken? Via detta erbjudande coachar vi dig framåt i utvecklingen och matchar ditt behov med rätt expertrådgivning.

AI Impact Lab

AI Impact Lab är en regional samverkansplattform som stärker Örebroregionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI. AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i hela Östra Mellansverige. 

SIP BioInnovation

Utbildningssatsningen BioLyftet riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland finns till för alla som tror att kunskap och miljöteknik är möjliggöraren för omställningen till en hållbar värld. Cleantech Östergötland erbjuder utbildningar i miljöteknikområdet och matchning inom hållbar energi, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion och bekämpning av klimatförändringen.

Business Sweden: Leap Accelerator

Affärsutvecklingsprogrammet Leap Accelerator ger tech-startups en oslagbar chans att ta vara på sin globala potential. Med Leap Accelerator kan nystartade tech-bolag som står inför en uppskalningsprocess ta en genväg till nya marknader, investerare och kunder. Baserat på data från relevanta industrisegment tar vi sedan tillsammans fram en effektiv strategi som är helt anpassad till ditt företag och din situation. 

Vi har genvägarna

Låt inte motgångar hindra er utveckling. Få utveckling och stöd till ditt företag för implementering av teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier.