Erbjudanden

Ta del av våra erbjudanden

 

Att samarbeta för att gemensamt skapa värde för företag, oavsett var i Östra Mellansverige, är viktigt. Det gör att vi snabbare och smidigare kan lotsa företagen till rätt tjänster för just deras behov.

Inom projektgruppen finns en bred flora av erbjudanden som ditt företag har möjlighet att ta del av. Tillsammans spänner vi över kompetens inom områden från automation, till digitalisering, life science, material och avancerad tillverkning. Några exempel på erbjudanden visas nedan.

Så går det till

Våra koordinatorer finns här för att hjälpa dig utforma en utvecklingsplan för just din verksamhet.

Matchning

Koordinering mellan företag och tjänster inom områden som material, additiv tillverkning, automation, life science, digitalisering, artificiell intelligens, produktionsteknik, robotik, osv.

AI Impact Lab: Robotlabbet

AI Impact Lab är en regional samverkansplattform som stärker Örebroregionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI. AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i hela Östra Mellansverige. 

Alfred Nobel Science Park: AM Virtual Testbed

Intresserad av att lära dig mer om 3D-printing och prova tekniken? Via detta erbjudande coachar vi dig framåt i utvecklingen och matchar ditt behov med rätt expertrådgivning.

Automation Region: Robotlyftet

Främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar. Möjlighet till gratis förutsättningsstudier (förarbete + 2h besök av expert).

Business Sweden: Leap Accelerator

Affärsutvecklingsprogrammet Leap Accelerator ger tech-startups en oslagbar chans att ta vara på sin globala potential. Med Leap Accelerator kan nystartade tech-bolag som står inför en uppskalningsprocess ta en genväg till nya marknader, investerare och kunder. Baserat på data från relevanta industrisegment tar vi sedan tillsammans fram en effektiv strategi som är helt anpassad till ditt företag och din situation. 

Cleantech Östergötland: Matchning

Cleantech Östergötland finns till för alla som tror att kunskap och miljöteknik är möjliggöraren för omställningen till en hållbar värld. Cleantech Östergötland erbjuder utbildningar i miljöteknikområdet och matchning inom hållbar energi, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion och bekämpning av klimatförändringen.

Innovative Materials Arena: IMA Share

För dig som har maskiner, mätverktyg eller utrustning somandra företag kan ha nytta av finns delningsverktyget IMA Share.

MITC: Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Kontakta oss för mer information.

SIP BioInnovation: Utbildning BioLyftet

Utbildningssatsningen BioLyftet riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

STUNS Life Science: TestaCenter

Här är en testbädd för bioprocesser – med tilläggen teknik och digitalt, där mindre företag under ett antal veckor testar att skala upp sin produktion med avsikt att gå från laboratorieskala till industriell skala.

Visual Sweden: Visualiseringslabb

Med detta erbjudande hjälper vi SME med visualisering och att introducera AR och VR! Med hjälp av den senaste visualiseringstekniken kan företag visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och leveranssäkerhet, samtidigt som de får hjälp av experter från universitetet att hitta en väg framåt i deras utmaningar. Projektet kan hjälpa ditt företag med lösningar inom kommunikation genom visuella 3D-representationer, digitala och virtuella tvillingar samt visualisering av data.

Vi har genvägarna

Låt inte motgångar hindra er utveckling. Få utveckling och stöd till ditt företag för implementering av teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier.